ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนขมิ้น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020160
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020042
รหัส Obec 6 หลัก :
  020160
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนขมิ้น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonkhamin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านดอนขมิ้น
ตำบล :
  ดอนขมิ้น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-566427
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  don_khamin@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ดอนขมิ้น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41.6 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 10 กันยายน 2562 เวลา 09:17:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนขมิ้น


นายนพพร ประเสริฐลาภ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนขมิ้น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน