ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020161
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020068
รหัส Obec 6 หลัก :
  020161
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยตะเคียน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Huaytakien School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยตะเคียน
ตำบล :
  ยางม่วง
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  061-2288671
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2548
อีเมล์ :
  Huaytakien-school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  42.4 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 กันยายน 2562 เวลา 15:16:06 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยตะเคียน


นายกิตติศักดิ์ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยตะเคียน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน