ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองโรง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020162
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020069
รหัส Obec 6 หลัก :
  020162
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองโรง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongrong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านหนองโรง
ตำบล :
  ยางม่วง
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2475
อีเมล์ :
  watnongrong80@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  93.7 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8.6 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 20 พฤศจิกายน 2562 เวลา 14:09:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองโรง


นางสาวศศิมาพร คชาชัย
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองโรง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน