ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020163
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020070
รหัส Obec 6 หลัก :
  020163
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาสะพายแร้ง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  watkhowsapairang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านเขาสะพายแร้ง
ตำบล :
  สนามแย้
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70190
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 พฤษภาคม 2481
อีเมล์ :
  sapairang_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สนามแย้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2562 เวลา 14:20:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง


นายสมเพชร จันทะจิตต์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสะพายแร้ง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน