ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสนามแย้
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020164
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020071
รหัส Obec 6 หลัก :
  020164
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสนามแย้
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATSANAMYAE
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านสนามแย้
ตำบล :
  สนามแย้
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  70190
โทรศัพท์ :
  034-691175
โทรสาร :
  034-691175
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  5 กรกฎาคม 2466
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  โรงเรียนสนามแย้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อบต.สนามแย้
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  70 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 12:42:18 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสนามแย้


นายบุญช่วย เสลาลักษณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสนามแย้

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน