ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองกรด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020165
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020067
รหัส Obec 6 หลัก :
  020165
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองกรด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BannongKrod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านหนองกรด
ตำบล :
  ยางม่วง
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-540249
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  ฺBNKschool.th@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ศูนย์ประสิทธิภาพโรงเรียนท่ามะกา1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ยางม่วง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2562 เวลา 09:53:48 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองกรด


นายนภภูมิ พรมแดน
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองกรด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน