ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหวายเหนียว
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020166
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020080
รหัส Obec 6 หลัก :
  020166
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหวายเหนียว
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watwainew
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหวายเหนียว
ตำบล :
  หวายเหนียว
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-543382
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หวายเหนียว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มีนาคม 2562 เวลา 13:46:27 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหวายเหนียว


นางสาวปัทมา สายสอาด
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหวายเหนียว

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน