ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020167
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020035
รหัส Obec 6 หลัก :
  020167
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดเขาสามสิบหาบ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านเขาสามสิบหาบ
ตำบล :
  เขาสามสิบหาบ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-640629
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามสิบหาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  48 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
   กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:31:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ


นายอาทิตย์ โยมด้วง
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดเขาสามสิบหาบ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน