ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านเขาช่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020169
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020037
รหัส Obec 6 หลัก :
  020169
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านเขาช่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankhaochong
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านเขาช่อง
ตำบล :
  เขาสามสิบหาบ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71120
โทรศัพท์ :
  034-528763
โทรสาร :
  034-52876
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2 มิถุนายน 2483
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  sp 4
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เขาสามสิบหาบ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  45 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 16:57:39 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านเขาช่อง


นายอำนาจ คุ้มญาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านเขาช่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน