ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020171
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020074
รหัส Obec 6 หลัก :
  020171
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดท่ากระทุ่ม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthagratoom School.
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านท่ากระทุ่ม
ตำบล :
  แสนตอ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  062-5545617
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  tagratoom@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สพป กจ 2
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:36:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม


นายอำพร เลิศอาวาส
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดท่ากระทุ่ม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน