ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020172
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020075
รหัส Obec 6 หลัก :
  020172
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Santaw School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านแสนตอ
ตำบล :
  แสนตอ
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  
โทรศัพท์ :
  034-561516
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2471
อีเมล์ :
  santawschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มหวายเหนียว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  แสนตอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:30:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)


นางสาวศรัณย์ภัทร ประทุมชาติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดแสนตอ(วรวัตตวิทยาคาร)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน