ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020177
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020081
รหัส Obec 6 หลัก :
  020177
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ืnongsonpungschool
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านบ้านหนองซ่อนผึ้ง
ตำบล :
  อุโลกสี่หมื่น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  0852913375
โทรสาร :
  034-54024
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2490
อีเมล์ :
  nongsonpung@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  อุโลกสี่หมื่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:59:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์


นางชีวรัตน์ พลบำรุง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองซ่อนผึ้งผดุงวิทย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน