ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020180
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020079
รหัส Obec 6 หลัก :
  020180
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองไม้แก่น
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watnongmaikan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านหกหลัง
ตำบล :
  หนองลาน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  0817442043
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2490
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  26 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 06 กรกฎาคม 2561 เวลา 14:13:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองไม้แก่น


นายชลิตร์ ตันเรืองศรี
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองไม้แก่น

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน