ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 3 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020181
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020064
รหัส Obec 6 หลัก :
  020181
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพระแท่นดงรัง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wat Phrathaendongrang School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านพระแท่น
ตำบล :
  พระแท่น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034601868
โทรสาร :
  034601869
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2469
อีเมล์ :
  watprataenschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 15 สิงหาคม 2562 เวลา 11:20:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง


นายปรีชา ศรีนวล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพระแท่นดงรัง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน