ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดหนองลาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020182
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020076
รหัส Obec 6 หลัก :
  020182
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดหนองลาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WATNONGLAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านหนองลาน
ตำบล :
  หนองลาน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2481
อีเมล์ :
  watnonglanschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พระแท่น
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  22 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 22:06:42 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดหนองลาน


นายเกษม ประจักษ์ศิลป์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดหนองลาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน