ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020183
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020078
รหัส Obec 6 หลัก :
  020183
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdapannimit mittraphabtee 142
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหกหลังนอก
ตำบล :
  หนองลาน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-540245
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ. 2516
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองลาน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  37 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142


นางสมหมาย ลิขิตธนานันท์
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดาปานนิมิต มิตรภาพที่ 142

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน