ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020184
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020065
รหัส Obec 6 หลัก :
  020184
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไร่ร่วมวิทยาคาร
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrai School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านไร่
ตำบล :
  พระแท่น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-543585
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 เมษายน 2517
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  0
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 10:20:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร


นายสมศักดิ์ ฉันทปราโมทย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไร่ร่วมวิทยาคาร

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน