ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านดอนรัก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020185
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020066
รหัส Obec 6 หลัก :
  020185
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านดอนรัก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  DONRAK
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   6   บ้านดอนรัก
ตำบล :
  พระแท่น
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-643184
โทรสาร :
  034528537
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2484
อีเมล์ :
  aum_1993ptcn@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พระแท่น
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 01 สิงหาคม 2562 เวลา 13:46:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านดอนรัก


นายเสนอ ลักษณุกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านดอนรัก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน