ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบึงวิทยา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020187
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020046
รหัส Obec 6 หลัก :
  020187
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบึงวิทยา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banbung
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านบ้านหนองขี้แรด
ตำบล :
  ตะคร้ำเอน
อำเภอ :
  ท่ามะกา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71130
โทรศัพท์ :
  034-540520
โทรสาร :
  034-540520
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 พฤษภาคม 2519
อีเมล์ :
  Rose.kon14@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ตะคร้ำเอน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  23 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 13:02:28 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบึงวิทยา


นางสาวรสสุคนธ์ มั่นคง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบึงวิทยา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน