ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านวังสิงห์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020188
รหัส Smis 8 หลัก :
  71030038
รหัส Obec 6 หลัก :
  020188
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านวังสิงห์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  banwangsing
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านวังสิงห์
ตำบล :
  สิงห์
อำเภอ :
  ไทรโยค
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71150
โทรศัพท์ :
  034-518039
โทรสาร :
  034-51803
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  17 มิถุนายน 2506
อีเมล์ :
  krukullanit@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  สิงห์-ศรีมงคล
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  สิงห์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  15 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 14:04:16 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านวังสิงห์ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านวังสิงห์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 3
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน