ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020229
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020024
รหัส Obec 6 หลัก :
  020229
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Wattungmasang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านทุ่งมะสัง
ตำบล :
  หนองกุ่ม
อำเภอ :
  บ่อพลอย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71160
โทรศัพท์ :
  0-34671-647
โทรสาร :
  034671647
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2974
อีเมล์ :
  tms9@hotmail.co.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนหนองกุ่ม
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองกุ่ม
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  18 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  18 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2560 เวลา 07:48:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)


นายอดุลย์ ม่วงแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9)

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน