ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020235
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020010
รหัส Obec 6 หลัก :
  020235
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลบ่อพลอย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  anubanbophloi
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ่อพลอย
ตำบล :
  บ่อพลอย
อำเภอ :
  บ่อพลอย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71160
โทรศัพท์ :
  0-3458-1352
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2468
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  บ่อพลอย
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  บ่อพลอย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2561 เวลา 10:53:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย


นายสัจจะ ตระกูลราษฎร์
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลบ่อพลอย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน