ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองรี
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020251
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020026
รหัส Obec 6 หลัก :
  020251
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองรี
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongree
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนนองงรี
ตำบล :
  หนองรี
อำเภอ :
  บ่อพลอย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71200
โทรศัพท์ :
  0-3464-6277
โทรสาร :
  034646277
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2491
อีเมล์ :
  bnr.kan4@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หนองรี -หนองกร่าง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลหนองรี
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  32 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  30 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2562 เวลา 12:08:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองรี


นายสุบรรหาร ช่างปรีชา
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองรี

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน