ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านยางสูง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020252
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020033
รหัส Obec 6 หลัก :
  020252
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านยางสูง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANYANGSUNG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านสันติสุข
ตำบล :
  หลุมรัง
อำเภอ :
  บ่อพลอย
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71160
โทรศัพท์ :
  0-3464-6162
โทรสาร :
  034646288
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  ปี 2491
อีเมล์ :
  bysschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  หลุมรัง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หลุมรัง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2560 เวลา 10:55:43 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านยางสูง


นายอุกฤษณ์ พ่วงกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านยางสูง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน