ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดบ้านทวน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020261
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020097
รหัส Obec 6 หลัก :
  020261
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดบ้านทวน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watbanthuan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   9   บ้านพนมทวน
ตำบล :
  พนมทวน
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  089-2569988
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลพนมทวน
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  7.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:53:38 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดบ้านทวน


นายธวัชชัย จึงประวัติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดบ้านทวน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน