ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดห้วยสะพาน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020268
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020109
รหัส Obec 6 หลัก :
  020268
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดห้วยสะพาน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  wathuaysaphan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านห้วยสะพาน
ตำบล :
  หนองโรง
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034-540923
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2465
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยสะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  0.1 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  5 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 13:07:10 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดห้วยสะพาน


นายบุญทรง สัปปุริสสกุล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดห้วยสะพาน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน