ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดทุ่งสมอ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020269
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020094
รหัส Obec 6 หลัก :
  020269
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดทุ่งสมอ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watthungsamor
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านทุ่งสมอ
ตำบล :
  ทุ่งสมอ
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034-579235
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2489
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยสะพาน
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ทุ่งสมอ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 11:00:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดทุ่งสมอ


นายนิพร เห็นประเสริฐ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดทุ่งสมอ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน