ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านห้วยด้วน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020271
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020113
รหัส Obec 6 หลัก :
  020271
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านห้วยด้วน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banhuayduan
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านห้วยด้วน
ตำบล :
  หนองโรง
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  ึ7114
โทรศัพท์ :
  034-540139
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 เวลา 19:37:36 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านห้วยด้วน


นางเกณิกา ชัยวัฒน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านห้วยด้วน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน