ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านรางยอม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020275
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020111
รหัส Obec 6 หลัก :
  020275
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านรางยอม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banrangyom
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านรางยอม
ตำบล :
  หนองโรง
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  ึ7114
โทรศัพท์ :
  034-528415
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  18 เมษายน 2524
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กรรมการสถานศึกษา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองโรง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  13 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  20 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 12:51:24 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านรางยอมผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านรางยอม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน