ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดดอนเจดีย์
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020276
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020086
รหัส Obec 6 หลัก :
  020276
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดดอนเจดีย์
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Watdonjadee
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านดอนเจดีย์
ตำบล :
  ดอนเจดีย์
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034-540496
โทรสาร :
  034-540496
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  -
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลดอนเจดีย์
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10.5 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  17.7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:49 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดดอนเจดีย์


นางดวงฤดี สมจิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดดอนเจดีย์

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน