ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองขุย
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020280
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020116
รหัส Obec 6 หลัก :
  020280
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองขุย
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKHUI
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านบ้านหนองขุย
ตำบล :
  หนองสาหร่าย
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 มิถุนายน 2497
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองสาหร่าย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  10 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 12 มกราคม 2563 เวลา 08:00:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองขุย


นายจำเริญ ทองศักดิ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองขุย

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน