ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดพังตรุ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020282
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020098
รหัส Obec 6 หลัก :
  020282
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดพังตรุ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Phangtru
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   20   บ้านพังตรุ
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034 510603
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  16 มิถุนายน 2476
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  20 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 24 มิถุนายน 2562 เวลา 09:35:51 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดพังตรุ


นางสุรีพร บำรุงชล
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดพังตรุ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน