ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านบ่อระแหง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020284
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020099
รหัส Obec 6 หลัก :
  020284
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านบ่อระแหง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBanborahang
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ่อระแหง
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034-577137
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  10 มีนาคม พ.ศ. 2500
อีเมล์ :
  Banborahang@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มโรงเรียนพังตรุ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  12 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:38:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านบ่อระแหง


นายฉัตรชัย กลั่นบุศย์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านบ่อระแหง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน