ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านกระเจา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020287
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020102
รหัส Obec 6 หลัก :
  020287
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านกระเจา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANKRACHAO SCHOOL
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   10   บ้านกระเจา
ตำบล :
  พังตรุ
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71140
โทรศัพท์ :
  034-656042
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2500
อีเมล์ :
  krachao_school@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  SP พนมทวน 1
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  พังตรุ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  17 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 14 มิถุนายน 2562 เวลา 12:14:12 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านกระเจา


นายปรีดา วิเศษสิงห์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกระเจา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน