ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านโคราช
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020290
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020105
รหัส Obec 6 หลัก :
  020290
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านโคราช
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bankorat
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านตลาดใหม่
ตำบล :
  รางหวาย
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034682732
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  korathouseschool@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลตลาดเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  16.8 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  11.9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:39:55 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านโคราช


นางสาวพิมพ์พิชชา บุญสืบสันติ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโคราช

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน