ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองจอก
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020292
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020107
รหัส Obec 6 หลัก :
  020292
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองจอก
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjok
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   4   บ้านหนองจอก
ตำบล :
  รางหวาย
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  0892083625
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  bannongjok999@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  รางหวาย
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  21 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 สิงหาคม 2562 เวลา 15:13:29 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองจอก


นายภาคภูมิ ศรีทอง
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองจอก

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน