ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020293
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020108
รหัส Obec 6 หลัก :
  020293
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantaladkhet 105 School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านตลาดเขต
ตำบล :
  รางหวาย
อำเภอ :
  พนมทวน
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-571233
โทรสาร :
  034-571233
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2501
อีเมล์ :
  taladkt@kan2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  มูลนิธิการศึกษามิตรภาพไทย -อเมริกา
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลตลาดเขต
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  26 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  21 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 14:34:02 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105


นายธรรมะ เที่ยงธรรม
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลาดเขต มิตรภาพที่ 105

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน