ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020294
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020125
รหัส Obec 6 หลัก :
  020294
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลวัดเลาขวัญ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ANUBHANWATLAOKHWAN
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านบ้านเลาขวัญ
ตำบล :
  เลาขวัญ
อำเภอ :
  เลาขวัญ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71210
โทรศัพท์ :
  0-3457-6124
โทรสาร :
  034-576360
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  21/08/2477
อีเมล์ :
  anubanwlk.@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มเลาขวัญ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลเลาขวัญ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  60 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  0.8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 07 มิถุนายน 2560 เวลา 15:57:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ


นายจิระศักดิ์ สงวนชีพ
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลวัดเลาขวัญ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน