ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020321
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020140
รหัส Obec 6 หลัก :
  020321
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตลุงเหนือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  ฺBantalungnua
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านตลุงเหนือ
ตำบล :
  หนองประดู่
อำเภอ :
  เลาขวัญ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71210
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 สิงหาคมพ.ศ.2504
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มประดู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองประดู่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 26 พฤษภาคม 2561 เวลา 09:21:15 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตลุงเหนือ


นายประเทือง แผนสมบูรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตลุงเหนือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน