ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเค็ด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020328
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020134
รหัส Obec 6 หลัก :
  020328
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเค็ด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANNONGKED
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   2   บ้านหนองเค็ด
ตำบล :
  หนองนกแก้ว
อำเภอ :
  เลาขวัญ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71210
โทรศัพท์ :
  0861695463
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2517
อีเมล์ :
  kantcit49@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  กลุ่มประดู่แก้ว
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองนกแก้ว
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  49 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  22 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 08 มิถุนายน 2561 เวลา 10:46:13 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเค็ด


นางบังอร เรือนรื่น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเค็ด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน