ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020336
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020150
รหัส Obec 6 หลัก :
  020336
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านตรอกสะเดา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bantroksadao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านตรอกสะเดา
ตำบล :
  หนองปลิง
อำเภอ :
  เลาขวัญ
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71210
โทรศัพท์ :
  0-3451-7953
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 พฤษภาคม 2515
อีเมล์ :
  p_nongpee@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  พัฒนาคุณภาพการศึกษาหนองปลิง
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  หนองปลิง
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  96 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  25 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 02 พฤศจิกายน 2560 เวลา 12:31:50 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านตรอกสะเดา


นางพรชนก เตียวเจริญกิจ
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านตรอกสะเดา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 4
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน