ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

ลงทะเบียนโรงเรียน | เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 1 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020419
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020205
รหัส Obec 6 หลัก :
  020419
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  อนุบาลห้วยกระเจา
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Anubanhuaikrachao
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   3   บ้านห้วยกระเจา
ตำบล :
  ห้วยกระเจา
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034677290
โทรสาร :
  034677290
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  
อีเมล์ :
  anuban677@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกระเจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  41 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  4.1 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:29:34 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา


นางอนงค์ หอมทวนลม
ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลห้วยกระเจา

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน