ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองตายอด
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020421
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020191
รหัส Obec 6 หลัก :
  020421
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองตายอด
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongtayod
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองตายอด
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-678024
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  เมษายน พ.ศ.2502
อีเมล์ :
  tayodschool@hotmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  วังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  40 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  7 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 19 มิถุนายน 2562 เวลา 17:58:23 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองตายอด


นายโกสิฐ นันทินบัณฑิต
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองตายอด

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน