ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านซ่อง
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020422
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020206
รหัส Obec 6 หลัก :
  020422
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านซ่อง
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANZONG
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   13   บ้านบ้านกรอกฟ้า
ตำบล :
  ห้วยกระเจา
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  0922549665
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  24/07/2483
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกระเจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  8 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 18 ตุลาคม 2562 เวลา 19:20:41 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านซ่อง


นางยลพรรษย์ ศิริรัตน์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านซ่อง

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน