ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านไพรงาม
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020423
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020207
รหัส Obec 6 หลัก :
  020423
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านไพรงาม
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Banphraingam
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   15   บ้านบ้านไพรงาม
ตำบล :
  ห้วยกระเจา
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  0899191859
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  15 มกราคม 2517
อีเมล์ :
  Banphraingam11school@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกระเจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  25 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  9 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 พฤศจิกายน 2562 เวลา 12:22:03 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านไพรงาม


นางสาวสุขหทัย โพธิ์สวรรค์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านไพรงาม

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน