ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านอ่างหิน
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020426
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020192
รหัส Obec 6 หลัก :
  020426
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านอ่างหิน
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Ban Ang Hin
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   8   บ้านบ้านอ่างหิน
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-540218
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2525
อีเมล์ :
  anghinteacher@gmail.com
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ห้วยกระเจา-วังไผ่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  50 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 28 มิถุนายน 2561 เวลา 08:30:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านอ่างหิน


นายบรรเจิตต์ วงษ์วรรณ์
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านอ่างหิน

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน