ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020427
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020202
รหัส Obec 6 หลัก :
  020427
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านทุ่งมังกะหร่า
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  BANTUNGMANGGARA
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   11   บ้านบ้านทุ่งมังกะหร่า
ตำบล :
  ห้วยกระเจา
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  1 กันยายน 2521
อีเมล์ :
  manggara@kan2.go.th
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ห้วยกระเจา
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  30 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  13 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 11:00:37 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่าผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านทุ่งมังกะหร่า

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน