ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนวัดสระลงเรือ
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020430
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020197
รหัส Obec 6 หลัก :
  020430
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  วัดสระลงเรือ
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  WatSralongrua School
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   1   บ้านสระลงเรือ
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-568053
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-มัธยมศึกษาตอนต้น
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  พ.ศ.2481
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ตำบลสระลงเรือ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  เทศบาลตำบลสระลงเรือ
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  35 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  12 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 21 มิถุนายน 2561 เวลา 09:04:47 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนวัดสระลงเรือ


นายธนิต โพธิ์เจริญ
ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดสระลงเรือ

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน