ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านนาใหม่
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020431
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020193
รหัส Obec 6 หลัก :
  020431
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านนาใหม่
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  bannamai
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   5   บ้านบ้านนาใหม่
ตำบล :
  วังไผ่
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  -
โทรสาร :
  -
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  20/04/2518
อีเมล์ :
  -
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  -
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  องค์การบริหารส่วนตำบลวังไผ่
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  47 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  10 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 22 มิถุนายน 2562 เวลา 09:28:21 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านนาใหม่


นางสาวพิชามญชุ์ จันทร์เสียงเย็น
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาใหม่

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน