ยินดีต้อนรับ

เมนูหลัก

เข้าสู่ระบบ    
จำนวนผู้ใช้ในระบบ 2 สมัครได้สูงสุด 2 User/โรงเรียน
ข้อมูลพื้นฐาน โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข
รหัสโรงเรียน 10 หลัก :
  1071020432
รหัส Smis 8 หลัก :
  71020198
รหัส Obec 6 หลัก :
  020432
ชื่อสถานศึกษา(ไทย) :
  บ้านหนองเจริญสุข
ชื่อสถานศึกษา(อังกฤษ) :
  Bannongjareansuk
ที่อยู่ :
  หมู่ที่   7   บ้านบ้านหนองเจริญสุข
ตำบล :
  สระลงเรือ
อำเภอ :
  ห้วยกระเจา
จังหวัด :
  กาญจนบุรี
รหัสไปรษณีย์ :
  71170
โทรศัพท์ :
  034-540259
โทรสาร :
  
ระดับที่เปิดสอน :
 อนุบาล-ประถมศึกษา
วัน-เดือน-ปี ก่อตั้ง :
  2480
อีเมล์ :
  
เว็บไซต์ :
เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการศึกษา :
  ais
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น :
  ?????????
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง เขตพื้นที่การศึกษา:   
  38.2 กม.
ระยะทางจากโรงเรียน ถึง อำเภอ:   
  15.3 กม.

(ข้อมูล ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 เวลา 10:47:58 น.
)


ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข


นายลิขิต โคกแก้ว
ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองเจริญสุข

ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากาญจนบุรี เขต 2
กลุ่มสารสนเทศ สำนักนโยบายและแผนการศึกษาขั้นพื้นฐาน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน